Graduate Students in Doctoral Program

 • Hiroki SAITO (2018, Thermal Plasma Flow in Plasma Spraying)
 • Satoshi HIRAYAMA (2014, Arcs in Gas Circuit Breakers)
 • Toru TAKAHASHI(2012, Supersonic Plasma Flow in Scramjet-powered MHD Generators)
 • Tomoyuki YOSHINO (2010, Hypersonic Nonequilibrium Plasma Flow around Reentry Space Vehicles Equipped with MHD Heat-Shield)

Graduate Students in Master’s Program

 • Kaho AKIYAMA (2021)
 • Ryo SASAKI (2021)
 • Yuki SAKAMOTO (2020)
 • Koki YOSHIDA (2020)
 • Soshi ITO (2019)
 • Yuya IRIE (2019)
 • Hikaru MATSUMOTO(2019)
 • Mioko YAMAUCHI(2019)
 • Shunsuke KOZU (2018)
 • Kotaro NOZAKI (2018)
 • Kei MAESHIMA (2018)
 • Taku ICHIKAWA(2017)
 • Yusaku IMAMURA(2017)
 • Toshiki KADOWAKI(2017)
 • Takuya SUZUKI (2017)
 • Kazuki SEKINE (2017)
 • Saki TARUISHI (2017)
 • Nobuo IIJIMA (2016)
 • Daiki ICHINOKIYAMA(2016)
 • Ko Kikuchi (2016)
 • Tomoharu SAKAI (2016) 
 • Rikiya TAKAHASHI (2016)
 • Yuki YATABE (2016)
 • Yuma IWASAKI (2015)
 • Hiroki SAITO (2015)
 • Daiki SUZUKI (2015)
 • Tomoyuki TAKAHASHI (2015)
 • Yusuke NAKANE(2015)
 • Katsumi MASUDA (2015)
 • Takahiro KATO (2014)
 • Kohei KITADA (2014)
 • Yuta SHIMOSAWA (2014)
 • Toshihiko TAKEMATSU (2014)
 • Yoshihiro YAMAZAKI (2014)
 • Kota WATANABE (2014)
 • Kosuke ITO (2013)
 • Haruki SAITO (2013)
 • Yoshihiko TAMADA (2013)
 • Hiroshi WATANABE (2013)
 • Yuki HAMAGUCHI (2012)
 • Naoki ISHI (2011)
 • Shuhei SATO (2011)
 • Naoya YOSHIMI (2011)
 • Kohei WADA (2011)
 • Naofumi OYA (2010)
 • Ryo SAKAKIHARA (2010)
 • Satoshi HIRAYAMA (2010)
 • Hiroki WARAGAI (2010)
 • Naro ISOZAKI (2009)
 • Susumu KOMINAMI (2009)
 • Yuki TAKAYAMA (2009)
 • Masashi TURUTA (2009)
 • Toru TAKAHASHI (2008)
 • Yusuke MATSUMOTO (2007)
 • Ryosuke MIZUKOSHI (2007)
 • Tomoyuki YOSHINO (2007)

Undergraduate Students in Bachelor Program

 • Yoshinobu NAKAMURA (2021)
 • Kotaro TABUCHI (2021)
 • Yuki ASAWA(2020) 
 • Kenta INO(2020)
 • Kaho AKIYAMA (2019)
 • Ryo SASAKI (2019)
 • Yuki SAKAMOTO (2018)
 • Takahiro YATABE (2018)
 • Koki YOSHIDA (2018)
 • Soshi ITO (2017)
 • Hikaru MATSUMOTO(2017)
 • Mioko YAMAUCHI(2017)
 • Shunsuke KOZU (2016)
 • Kotaro NOZAKI (2016)
 • Kei MAESHIMA (2016)
 • Toshiki KADOWAKI(2015)
 • Takuya SUZUKI (2015)
 • Saki TARUISHI (2015)
 • Rikiya TAKAHASHI (2014)
 • Yuki YATABE (2014)
 • Daiki ICHINOKIYAMA(2013)
 • Yuma IWASAKI (2013)
 • Hiroki SAITO (2013)
 • Katsumi MASUDA (2013)
 • Takahiro KATO (2012)
 • Yuta SHIMOSAWA (2012)
 • Toshihiko TAKEMATSU (2012)
 • Kosuke ITO (2011)
 • Haruki SAITO (2011)
 • Kota WATANABE (2011)
 • Kento KIUCHI (2010)
 • Yuki HAMAGUCHI (2010)
 • Nobuhiko HARAGUCHI (2010)
 • Shuhei SATO (2009)
 • Naoya YOSHIMI (2009)
 • Naofumi OYA(2008)
 • Ryo SAKAKIHARA(2008)
 • Satoshi HIRAYAMA(2008)
 • Naro ISOZAKI (2007)
 • Susumu KOMINAMI (2007)
 • Hiroki SATO (2007)
 • Toru TAKAHASHI (2006)
 • Kenji Kondo(2006)
 • Yusuke MATSUMOTO (2005)
 • Ryosuke MIZUKOSHI (2005)
PAGE TOP